Platnosť verzie od 05/06/2024.

1. Úvod

Spoločnosť Pandora rešpektuje súkromie svojich spotrebiteľov a návštevníkov a uznáva, že ochrana ich osobných údajov je dôležitá. Zaviedli sme postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa vaše osobné údaje spracúvali zodpovedným spôsobom.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa vysvetľuje, kto sme, ako získavame, poskytujeme a spracúvame osobné údaje a ako si môžete uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou osobných údajov.

Spoločnosť Pandora používa informácie z našich interakcií s vami a inými spotrebiteľmi, ako aj tretími stranami, aby tak pomohla dosiahnuť náš cieľ poskytovať produkty a služby najvyššej kvality.

Pre online návštevníkov a spotrebiteľov so sídlom v EÚ/EHP sa odkazuje na príslušné články Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). 

2. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Spoločnosť Pandora A/S (ďalej len Pandora) ako prevádzkovateľ údajov určuje účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ údajov je zákonne zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov a v prípade akýchkoľvek otázok o našom spracúvaní alebo ak si želáte uplatniť svoje práva (pozrite si časť 6) sa môžete obrátiť na spoločnosť Pandora.


 Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:

Pandora A/S

Havneholmen 17-19

1561 København V, Dánsko

CVR: 28505116

Spoločnosť Pandora nezamestnáva globálne zodpovednú osobu. V prípade nejasností alebo otázok k tomuto oznámeniu pošlite e-mail priamo našej zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov: [email protected]

3. Ako spracúvame vaše osobné údaje

Všetky naše činnosti vychádzajú z prísnych etických princípov a zákonných požiadaviek a sme povinní chrániť súkromie všetkých spotrebiteľov a návštevníkov našich internetových stránok. Z tohto dôvodu je spôsob, akým získavame a uchovávame informácie vrátane osobných údajov závislý od toho, ako sa naše internetové stránky a súvisiace služby používajú. Nezískavame o vás žiadne citlivé osobné údaje.

V ďalšom texte si môžete prečítať o rôznych činnostiach spracúvania, ktoré môže spoločnosť Pandora vykonávať pomocou vašich osobných údajov. 

 


 3.1 Získavanie údajov prostredníctvom vašej interakcie s nami

Na našich internetových stránkach či v e-mailoch a reklamných službách sa môžu používať rôzne technológie, ktoré ich zlepšujú, zefektívňujú a zabezpečujú, a zároveň zlepšujú vaše používateľské prostredie. Tieto technológie môžu viesť k automatickému získavaniu osobných údajov nami alebo tretími stranami v našom mene. Príkladmi takýchto technológií sú súbory cookie a komunikácia so serverom. Poskytovanie vašich osobných údajov na tento účel nie je zmluvne predpísané, ale bude sa spracúvať v rámci našich internetových služieb. Ak sa rozhodnete vyjadriť nesúhlas s týmito technológiami, spoločnosť Pandora vám nemusí poskytnúť všetky relevantné funkcie na internetovej stránke, ktoré môžu mať vplyv na používateľské prostredie pri návšteve internetových stránok. 

Keď navštívite jednu z internetových stránok spoločnosti Pandora, vaše osobné údaje môžu byť s vaším súhlasom spracúvané len na marketingové a personalizačné účely prostredníctvom webovej analýzy, ktorá môže zahŕňať: analýzy testovania A/B a prehliadania produktov a analýzu zdrojov návštevnosti, interného vyhľadávania, nákupu, zariadení a aj retargetingu prostredníctvom používania súborov cookie a podobných technológií sledovania. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a podobné technológie, nájdete v časti 4 nižšie. 

V našich predajniach Pandora sa môžete prihlásiť na odber nášho bulletinu, do vernostného programu/klubu a prieskumov spokojnosti zákazníkov. Ak chcete dostávať najnovšie správy a aktualizácie, môžete nám dať súhlas so zasielaním marketingových materiálov a budete zaradení do nášho zoznamu odberateľov bulletinu.

Ak sa chcete stať členom vernostného programu/klubu Pandora, obchodný partner môže začať proces registrácie, pričom následne dostanete e-mail, kde musíte dokončiť vytvorenie svojho profilu. Na prihlásenie sa na odber bulletinu alebo členstva vo vernostnom programe/klube musíte uviesť svoje kontaktné údaje, ako sú meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Ak ste sa už zaregistrovali online, údaje, ktoré nám poskytnete v predajni budú spojené s vaším existujúcim účtom.

Umožňuje nám zamerať sa na personalizovanú reklamu návštevníkov online, ktorí už prejavili záujem o naše produkty alebo značku prostredníctvom interakcie s našimi webovými stránkami. Retargetingové technológie analyzujú vaše predchádzajúce správanie na našej internetovej stránke a vytvárajú tak jedinečný profil reklamy, aby sa vám zobrazovala personalizovaná reklama na internete. Aj naši reklamní partneri vám môžu poskytovať reklamu na internete v našom mene. Títo partneri môžu na našich internetových stránkach a na iných internetových stránkach, ktoré spolupracujú s rovnakými reklamnými partnermi, získavať osobné údaje o vašich návštevách našich internetových stránok. 

 

Naša internetová stránka môže byť integrovaná do rôznych sociálnych sietí, ktoré používate. Môže sa to stať, ak použijete naše „prihlásenie na sociálnych sieťach“ ako metódu na overenie vášho účtu Pandora. Používaním tejto metódy na overenie súhlasíte s tým, aby od poskytovateľa sociálnych sietí prijímali informácie o vašom účte, aby ste mali prístup k svojmu účtu Pandora, a s vaším súhlasom ich spracúvame spoločne s vaším používaním internetovej stránky. Ak si neželáte, aby tento prenos údajov prebiehal, môžete si vytvoriť účet prostredníctvom e-mailu, pričom nebudeme dostávať žiadne údaje zo sociálnej siete na tento účel.

Môžeme tiež použiť rovnaké sociálne siete na získavanie údajov o vás na meranie výkonnosti reklamy a kampane, budovanie reklamného publika, zlepšenie prezentácie reklamy a poskytovanie personalizovaného obsahu. Tieto údaje sa získavajú pomocou pixelovej alebo podobnej technológie. Údaje, ktoré sa získavajú pomocou týchto prostriedkov, môžu okrem iného zahŕňať internetový prehliadač, ktorý používate, online identifikátory, ako je vaša IP adresa a/alebo informácie o type interakcie, ktorú ste urobili počas návštevy našej internetovej stránky, napr. nákupy, prezeranie našich produktov alebo prihlásenie sa na odber nášho bulletinu. Prehľad toho, ako môže každý partner sociálnych sietí spracúvať vaše osobné údaje, nájdete v nasledujúcom zozname:

Facebook

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účely marketingu a analýzy, pokiaľ vaše záujmy neprevažujú nad vašimi právami na súkromie a právnou slobodou, pozrite si GDPR čl. 6 (1), (f). Náš oprávnený záujem je založený na vašich preferenciách, aby sme vám mohli lepšie prispôsobovať naše ponuky a v konečnom dôsledku ponúkať produkty a služby, ktoré lepšie spĺňajú vaše potreby a želania. Okrem toho máme oprávnený záujem na spracúvaní vašich osobných údajov na analytické účely. 

Medzi osobné údaje spracúvané spoločnosťou Pandora na marketing a personalizáciu môžu patriť:

Pri vašej návšteve našej internetovej stránky sa údaje z vášho prehliadača prenášajú na náš server. Ak ste povolili súbory cookie a internetovú analýzu, tieto údaje nám umožňujú optimalizovať naše služby a zlepšovať vaše skúsenosti s našimi internetovými stránkami a aplikáciami. Údaje sa získavajú automaticky prostredníctvom tretích strán v našom mene.   

Údaje o správaní na internete môžu zahŕňať osobné údaje o tom, aké je vaše správanie pri prehliadaní, ako navigujete na našich webových stránkach, dátum a čas návštevy, ako aj odkazovač dokumentov. Môže tiež obsahovať osobné údaje o vašich systémových preferenciách a zariadeniach, ako sú agent používateľa a IP adresa.

Ak ste neaktivovali súbory cookie, spoločnosť Pandora bude spracúvať vašu IP adresu a to, aký prehliadač používate. 

Na nájdenie najbližšej predajne môžu byť využívané služby založené na polohe. Na tento účel používame digitálnych poskytovateľov máp, aby sme vám pomohli nájsť najbližšiu predajňu Pandora. Na uľahčenie tohto vyhľadávania načítame obrázok zo služieb máp a uchovávame údaje o trase a mapový obrázok na našom serveri.

Ak využívate túto službu, poskytovateľ máp môže dostávať informácie o vašej aktuálnej polohe, napríklad signály GPS odosielané mobilným zariadením alebo informácie, ktoré možno použiť na prístup k polohe. Služby polohy môžete aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach svojho zariadenia alebo prehliadača.

Môžeme tiež použiť označenie vašej polohy na geografickú segmentáciu našich spotrebiteľských skupín. Robí sa to vtedy, keď otvoríte e-mail od spoločnosti Pandora, kde sa vaša IP adresa zaznamená a spojí s tabuľkou zemepisných šírok a dĺžok. Na tento účel sa však nepoužíva žiadne sledovanie alebo monitorovanie prostredníctvom GPS. 

Spoločnosť Pandora môže vaše osobné údaje spracúvať aj na účely poskytnutia služby „odoslať ako darček“, ak sa rozhodnete poslať darček od spoločnosti Pandora alebo ak ho dostanete od niekoho, kto používa našu službu „odoslať ako darček,“ a tiež údaje o tom, že ste príjemcom darčeka od spoločnosti Pandora.

 

3.2 Prieskumy spokojnosti zákazníkov

Môžeme vás požiadať, aby ste vyplnili prieskumy, ktoré používame na personalizáciu vašich skúseností so spoločnosťou Pandora, a na účely výskumu, aby sme zlepšili naše všeobecné zákaznícke skúsenosti a zvýšili spokojnosť zákazníkov. Tieto informácie môžeme napríklad používať na marketingové alebo retargetingové účely a ukázať vám relevantnejší obsah na internetovej stránke alebo ich používať na identifikáciu toho, ktoré vylepšenia v predajni alebo online by mali byť uprednostňované.
 Vyplnenie prieskumov je dobrovoľné. Prieskumy o vašich používateľských skúsenostiach s internetovou stránkou Pandora, tímom služieb zákazníkom, o vašich skúsenostiach v predajni Pandora alebo iných našich službách môžete vyplniť prostredníctvom webového formulára alebo e-mailu. Poskytovanie vašich osobných údajov na tento účel nie je zmluvnou požiadavkou, ale pre nás je nevyhnutné, aby sme vykonali prieskum spokojnosti zákazníkov. 

Spoločnosť Pandora spracúva vaše osobné údaje z prieskumov spokojnosti zákazníkov na základe nášho oprávneného záujmu na zlepšenie všeobecných skúseností zákazníkov, pozrite si GDPR čl. 6 (1), (f).

Osobné údaje spracúvané na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov môžu zahŕňať: 

Vaše hodnotenie spokojnosti, IP adresa a ID používateľa, vaše PSČ a akékoľvek poznámky, ktoré nám môžete poskytnúť.  

Údaje z prieskumov môžu zahŕňať: vaše kontaktné informácie, nákupné tendencie a informácie o vašich nákupných skúsenostiach so spoločnosťou Pandora. 

 

3.3 Priamy marketing

S vaším súhlasom, a vo vzťahu ku existujúcim zákazníkom, ktorí nemajú konto na internetovej stránke, na záklde oprávneného záujmu, vás môžeme priamo kontaktovať prostredníctvom údajov, ktoré ste nám poskytli (napr. prostredníctvom poštových služieb, e-mailu, textových správ, telefónnych hovorov, QR kódov alebo iných elektronických prostriedkov) na marketing, reklamu, napr. bulletin, personalizované ponuky a účely analýzy trhu. 

Spracúvanie vašich osobných údajov v spoločnosti Pandora na priamy marketing nie je zmluvnou požiadavkou, no je možnosťou pre tých, ktorí majú záujem o prijímanie noviniek o špeciálnych ponukách spoločnosti Pandora. Ak ste sa rozhodli neposkytnúť svoj súhlas na tento účel, nebudete vám zasielať žiadne informačné bulletiny. (Nezahŕňa servisné e-maily pre členov vernostného programu/klubu Pandora)

Spoločnosť Pandora spracúva vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, vrátane odoberania bulletinu na základe vášho súhlasu a oprávneného záujmu spoločnosti ako prevádzkovateľa (zasielanie priameho marketingu existujúcim zákazníkom bez konta), pozrite si GDPR čl. 6 (1), (a) a (f). Svoj súhlas so spracúvaním údajov môžete kedykoľvek odvolať (pozrite si odsek 6.6). Upozorňujeme však, že to nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu zahŕňajú: kontaktné informácie, vašu všeobecnú interakciu so spoločnosťou Pandora (napríklad vaše nákupné správanie a záujmy v našej internetovej predajni a v kamenných predajniach Pandora), vaše používanie vernostných programov, vaše recenzie produktov, vaše kliknutia/otvorenia informačných bulletinov, vaše správanie na internete, odbery informačného bulletinu a vaša účasť na kampaniach alebo podujatiach. 

V časti 6 nájdete informácie o svojich právach, napríklad o tom, ako odvolať svoj súhlas alebo zmeniť svoje osobné údaje.

 

3.4 Spravovanie vášho klubového účtu Pandora

Keď si zaregistrujete účet Pandora s členstvom v klube Pandora, budeme spracúvať vaše osobné údaje na účely správy vášho klubového účtu Pandora a aktivácie funkcií a služieb tu uvedených, a tiež plnenia členských výhod, ktoré ponúka klub Pandora. 

Poskytnutie kontaktných údajov je zmluvným predpokladom a je potrebné na to, aby spoločnosť Pandora poskytovala požadované služby. Nie je možné vytvoriť si účet Pandora alebo získať členstvo v klube Pandora, ak nám nemôžete poskytnúť potrebné kontaktné údaje.

Spracúvanie vašich osobných údajov je potrebné, aby sme s vami mohli uzavrieť dohodu o vašom členstve v klube Pandora a aby sme mohli spracúvať vaše otázky a podobne pred uzavretím zmluvy, pozrite si časť GDPR čl. 6 (1), (b). Medzi osobné údaje spracúvané spoločnosťou Pandora na správu účtu môžu patriť:

Kontaktné údaje môžu obsahovať: meno a priezvisko a e-mailovú adresu.

Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v čase, keď ste sa zaregistrovali s účtom Pandora, ako aj akékoľvek ďalšie informácie o účte, ktoré ste poskytli pri vytváraní zoznamu prianí alebo ukladaní vašich preferencií. Môže to byť napríklad: vaše telefónne číslo, fakturačná adresa, údaje o kreditnej a debetnej karte, dátum narodenia, dátum svadby, deň, keď sa stretávame a dátum výročia, ako aj pohlavie a veľkosti šperkov.

3.5 Vaša objednávka a služby zákazníkom

Keď si objednáte z našej internetovej stránky, vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účely vybavenia vašej objednávky vrátane: aby sme vás informovali o stave vašej objednávky alebo dodania, aby sme reagovali na vaše otázky, ako je odpovedanie na otázku o našich produktoch, aby sme vám pomohli nájsť predajňu vo vašej blízkosti, na splnenie vašej objednávky, na spracovanie vašej platby kartou a/alebo na poskytovanie služieb zákazníkom. 

Poskytnutie kontaktných údajov je zmluvným predpokladom a je potrebné na to, aby spoločnosť Pandora poskytovala požadované služby. Ak nám nemôžete poskytnúť požadované informácie, nákup na internetovej stránke spoločnosti Pandora nie je možný.

Spracúvanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby sme s vami mohli uzavrieť našu dohodu, alebo aby sme mohli spracúvať vaše otázky a podobne pred uzavretím zmluvy, pozrite si časť GDPR čl. 6 (1), b), a tiež oprávnený záujem spoločnosti Pandora o poskytovanie služieb zákazníkom a ďalšie postupy, pozrite si časť GDPR čl. 6 (1), (f).

Medzi osobné údaje spracúvané spoločnosťou Pandora vo vzťahu k vašej objednávke a správe zákazníckych služieb môžu patriť: 

Meno a priezvisko, fakturačná/é adresa/y, PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o kreditnej a debetnej karte, korešpondencia so zákazníckym servisom v prípade otázok, nejasností a sťažností.

4. Oznámenie o súboroch cookie

Keď navštívite našu internetovú stránku, opýtame sa vášho prehliadača, aby uložil/sprístupnil malú časť údajov (textový súbor) nazývanú súbor cookie vo vašom zariadení, aby si zapamätal informácie o vás, ako je napríklad nastavenie jazyka alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory cookie sú nastavené nami a nazývané súbory cookie prvej strany.

Používame aj súbory cookie tretích strán, čo sú súbory cookie z domény inej, ako je doména vami navštevovanej internetovej stránky, na účely našej reklamy a marketingu. Predovšetkým používame súbory cookie a iné technológie sledovania: základné súbory cookie, analytické súbory cookie, funkčné súbory cookie, personalizačné súbory cookie a reklamné súbory cookie. Ak chcete zistiť podrobnosti o týchto typoch súborov cookie a účeloch ich používania, kliknite sem.

4.1 Ako kontrolovať a vymazať súbory cookie

Naša internetová stránka obsahuje nástroj na súhlas so súbormi cookie, ktorý možno použiť na správu vašich preferencií týkajúcich sa súborov cookie. Tento nástroj zaznamená, keď ste súhlasili s používaním našich súborov cookie a požiada vás o súhlas raz za rok, alebo keď zmeníme naše súbory cookie, aby návštevníci internetovej stránky mali vždy aktuálne informácie o zmenách v našich súboroch cookie. Tento nástroj na vyjadrenie súhlasu možno použiť na výber a zrušenie výberu všetkých súborov cookie okrem základných súborov cookie, ktoré nie je možné deaktivovať. Ak sa chcete dostať k nástroju na vyjadrenie súhlasu, kliknite sem alebo použite odkaz v päte internetovej stránky.

Mnoho súborov cookie používaných na našej internetovej stránke sa môže vypnúť buď pomocou nástroja na vyjadrenie súhlasu, alebo prostredníctvom vášho prehliadača. Ak chcete zakázať používanie súborov cookie prostredníctvom prehliadača, postupujte podľa pokynov v ponuke „Pomocník“, „Nástroje“ alebo „Úpravy“ vášho prehliadača. Upozorňujeme, že zakázanie súborov cookie alebo kategórie súborov cookie prostredníctvom nástroja na vyjadrenie súhlasu nevedie k tomu, že súbory cookie vo vašom prehliadači sa vymazávajú, pokiaľ sa to ručne nenastaví pomocou funkcie prehliadača. 

V odkazoch nižšie nájdete návody, ako vymazať alebo zablokovať súbory cookie v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch: 

 

Upozorňujeme, že informácie získané s vaším súhlasom, ale ešte pred zmenou preferencií súborov cookie môžu byť použité,  aj keď sa vaše preferencie zmenia. Od okamihu, keď sa rozhodnete deaktivovať určité súbory cookie, sa už nezískavajú žiadne ďalšie informácie.

5. Komu budú vaše osobné údaje poskytnuté?

Spoločnosť Pandora využíva poskytovateľov služieb, ktorí v našom mene spracúvajú vaše osobné údaje. 

Služby poskytované tretími stranami môžu zahŕňať aj služby overovania, hostingu a údržby, analytické služby, služby pre odosielanie e-mailov, doručovacie služby, spracovanie platobných transakcií, poskytovateľov platobných prostriedkov, kontrolu adresy a e-mailov. 

Tieto tretie strany sú našimi spracovateľmi údajov a smú spracúvať osobné údaje len v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb. Naši spracovatelia údajov sú zmluvne zaviazaní, aby s týmito informáciami zaobchádzali čo najdôvernejšie. 

Niektorí z našich spracovateľov údajov sa nachádzajú mimo EÚ/EHP. Preto vaše osobné údaje poskytneme krajinám mimo EÚ/EHP. Ak sa však vaše osobné údaje prenášajú tretej strane mimo EÚ/EHP, takýto prenos sa zabezpečí buď tým, že: 

Ak chcete získať kópiu takéhoto právneho základu prenosu, kontaktujte spoločnosť Pandora prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected].

Vaše údaje môžeme zverejňovať v rozsahu, v akom sme povinní zverejniť alebo poskytnúť vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné povinnosti alebo smernice súdu alebo iného kompetentného právneho orgánu, alebo aby sme presadzovali alebo uplatňovali naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a iné dohody, alebo aby sme chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Pandora A/S alebo Pandora Group, našich zamestnancov, spotrebiteľov alebo iných osôb. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami s cieľom ochrany pred podvodmi a zníženia úverového rizika.

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na alternatívnom riešení sporov online prostredníctvom platformy na riešenie sporov, vaše osobné údaje môžeme poskytnúť Európskej komisii ako prevádzkovateľovi tejto platformy a alternatívnym poskytovateľom riešení sporov na riešenie sporov.

Upozorňujeme, že informácie, ktoré ste zverejnili alebo poskytli prostredníctvom svojej interakcie so spoločnosťou Pandora (napr. osobné údaje obsiahnuté na obrázkoch, príbehoch, komentároch a videách, ktoré predložíte), sa stanú verejnými informáciami a môžu byť dostupné návštevníkom stránky, ako aj verejnosti.

6. Vaše práva

K svojim osobným údajom máte kedykoľvek prístup a môžete ich zmeniť tak, že sa prihlásite do svojho účtu a zadáte informácie o profile svojho účtu. Kliknutím na možnosti „Môj profil“ alebo „Môj účet“ získate prístup k svojim osobným informáciám.

Ak sa zmenili niektoré z informácií, ktoré ste nám poskytli, napríklad ak zmeníte svoju e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje, alebo ak chcete svoju registráciu vymazať, môžete nám to oznámiť úpravou informácií v možnostiach „Môj profil“ alebo „Môj účet“ alebo odoslaním e-mailu so zmenami na adresu: [email protected].

V prípade, že si nebudeme istí vašou totožnosťou, môžeme vás požiadať o poskytnutie identifikácie.

Vo všeobecnosti máte nasledujúce práva:

 

6.1 Právo na získanie prístupu k svojim osobným údajom

Máte právo na získanie prístupu k niektorým osobným údajom, ktoré poskytujete spoločnosti Pandora. Ak nás kontaktujete tu, môžete požiadať o podrobnosti o údajoch, ktoré o vás uchovávame a spracúvame, vrátane účelu, na ktorý sa používajú.

Svoje osobné údaje môžete získať aj tak, že sa prihlásite do svojho účtu Pandora na stránke www.pandora.net a zadáte informácie o profile svojho účtu. Kliknutím na možnosť „Môj profil“ alebo „Môj účet“ získate prístup k svojim osobným údajom.

 

6.2 Právo na zmenu a/alebo vymazanie svojich osobných údajov 

Máte právo požadovať opravu, doplnenie, vymazanie alebo zablokovanie svojich uchovávaných osobných údajov. Na tento účel nás kontaktujte tu.  Ak z akéhokoľvek dôvodu nebudeme schopní splniť vašu požiadavku, budeme vás kontaktovať.

 

6.3 Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

Za určitých okolností máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak chcete požiadať o obmedzenie, kontaktujte nás tu

 

6.4 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo od nás získať svoje osobné údaje (týkajúce sa len vás) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (tiež nazývané prenosnosť údajov) a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi údajov. Ak chcete požiadať o prenosnosť údajov, kontaktujte nás tu.

 

6.5 Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a odhlásiť sa z odberu

Máte právo požiadať nás, aby sme nespracúvali vaše osobné údaje, keď je spracúvanie založené na oprávnenom záujme, ktorý sleduje spoločnosť Pandora, napr. na marketingové účely, ako je uvedené vyššie. Kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo namietať tým, že nás kontaktujete tu.

E-maily, ktoré vám boli odoslané s informačným bulletinom alebo marketingovým obsahom zahŕňajú možnosť odhlásenia sa podľa pokynov uvedených v e-maile. Ak si neželáte dostávať od nás e-maily a chcete odvolať svoj súhlas (pozrite si nižšie uvedený oddiel 6.6 o odvolaní súhlasu vo všeobecnosti), môžete jednoducho kliknúť na hypertextový odkaz na odhlásenie z odberu a my vám prestaneme posielať e-maily.

Pri všetkých ostatných typoch správ, ktoré od nás môžete dostávať, ako napríklad oznámenia o údržbe alebo hláseniach alebo administratívne oznámenia, sa prijímanie môže ukončiť len vymazaním účtu. Tieto správy sú nevyhnutnou súčasťou používateľského účtu a súvisiaceho používania našich internetových stránok. Prihláste sa do svojho účtu, prejdite na možnosť „Môj profil“ alebo „Môj účet“ a kliknite na „Vymazať účet“. Ak sa nemôžete prihlásiť, obráťte sa na vzťahy so spotrebiteľmi. 


 6.6 Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ak je toto spracúvanie založené na súhlase. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Ak chcete odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

7. Uchovávanie osobných údajov

Spoločnosť Pandora nebude vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, než je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú v rámci činností spracúvania. V nasledujúcej časti nájdete naše obdobia uchovávania pre činnosti spracúvania vykonávané spoločnosťou Pandora: 

 

Informácie o činnostiach spracúvania nájdete v časti 3.4.

Členovia klubu

Člen klubu je niekto, kto má členstvo v klube a môže mať účet. Je možné, že člen klubu sa pred vstupom do klubu mohol prihlásiť na odber bulletinu.

Ako definujeme neaktívneho člena klubu?

Neaktívny člen klubu je osoba, ktorá sa s nami nespojila: prihlásením sa do klubu, vykonaním identifikovaného nákupu buď na internetovej stránke spoločnosti Pandora alebo v predajni, otvorením a kliknúním na e-mail počas až 5 rokov  od posledného spojenia.

Aké osobné údaje budú vymazané, ak člen klubu nie je aktívny?

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo, hlavné ID spotrebiteľa. 

Kedy sa vymažú osobné údaje?

Osobné údaje budú vymazané, ak je člen klubu neaktívny až 5 rokov.

Aké osobné údaje sa budú uchovávať po uplynutí 5 rokov neaktívneho obdobia?

Žiadne osobné údaje sa nebudú uchovávať, pokiaľ to nevyžadujú miestne záväzné právne predpisy. Niektoré informácie však môžu byť uchované v neodvolateľnej anonymizovanej podobe na účely štatistiky.

 

Informácie o činnostiach spracúvania nájdete v časti 3.3.

Príjemca bulletinu

Odberateľ bulletinu je osoba, ktorá si nevytvorila účet v rámci vernostného programu/klubu Pandora, ale ktorá sa prihlásila na odber informačného bulletinu (napr. prostredníctvom online kanálov pre hostí pri pokladni, v predajniach atď.)

Ako definujeme neaktívneho príjemcu bulletinu?

Neaktívny odberateľ bulletinu je osoba, ktorá si neotvorila a neklikla na náš e-mail počas 24 mesiacov. Ak ako odberateľ bulletinu vykonáte identifikovaný nákup v predajni alebo na internetovej stránke vlastnenej spoločnosťou Pandora, alebo sa prihlásite do účtu v rámci vernostného programu/klubu Pandora, váš stav sa automatcky aktualizuje (na kupujúceho alebo člena klubu, pozrite si body nižšie alebo vyššie), a bude sa na vás teda vzťahovať definícia neaktívnosti pre tento nový stav.

Aké osobné údaje budú vymazané, ak nebudete aktívnym odberateľom bulletinu?

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo, hlavné ID spotrebiteľa.

Kedy sa vymažú osobné údaje?

Osobné údaje budú vymazané, ak je odberateľ bulletinu neaktívny 24 mesiacov.

Aké osobné údaje sa budú uchovávať po uplynutí 24 mesiacov neaktívneho obdobia?

Žiadne osobné údaje sa nebudú uchovávať, pokiaľ to nevyžadujú miestne záväzné právne predpisy. Niektoré informácie však môžu byť uchované v neodvolateľnej anonymizovanej podobe na účely štatistiky.

 

Informácie o činnostiach spracúvania nájdete v časti 3.5 vyššie.

Kupujúci - bez účtu/hosť pri pokladni

Niekto, kto vykonal identifikovaný nákup online na stránke vlastnenej spoločnosťou Pandora alebo v predajni bez účtu vernostného programu/klubu.

Ako definujeme neaktívneho zákazníka?

Neaktívnym spotrebiteľom je osoba, ktorá nevykonala identifikovaný nákup v predajni alebo online na internetovej stránke vlastnenej spoločnosťou Pandora počas niekoľkých rokov od posledného spojenia.

Aké osobné údaje budú vymazané, ak je spotrebiteľ neaktívny?

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo, hlavné ID spotrebiteľa.

Kedy sa vymažú osobné údaje?

Osobné údaje budú vymazané, ak je spotrebiteľ neaktívny až 5 rokov.

Aké osobné údaje sa budú uchovávať po 5 rokoch neaktívneho obdobia?

Žiadne osobné údaje sa nebudú uchovávať, pokiaľ to nevyžadujú miestne právne predpisy. Niektoré informácie však môžu byť uchované v neodvolateľnej anonymizovanej podobe na účely štatistiky.

 

Informácie o činnostiach spracúvania nájdete v časti 3.1 vyššie.

Návštevníci internetovej stránky 

Návštevník internetovej stránky je niekto, kto navštívil internetovú stránku vlastnenú spoločnosťou Pandora.

Ako definujeme neaktívnych návštevníkov internetovej stránky?

Neaktívny návštevník internetovej stránky je osoba, ktorá v priebehu 24 mesiacov nenavštívila internetovú stránku vlastnenú spoločnosťou Pandora.

Aké osobné údaje budú vymazané, ak je spotrebiteľ neaktívny?

Ak s používaním súborov cookie nesúhlasíte

IP adresa a internetový agent pre používateľov 

Ak súhlasíte s používaním súborov cookie: 

Obsahové údaje, testovanie A/B a analýza prehliadania produktov, analýza zdrojov návštevnosti, interná analýza vyhľadávania, nákupné analýzy, analýza zariadení, marketingový retargeting atď.

Kedy sa vymažú osobné údaje?

Osobné údaje sa vymažú 24  mesiacov po ich získaní.

Aké osobné údaje sa budú uchovávať po 24 mesiacoch neaktívneho obdobia?

Žiadne osobné údaje sa nebudú uchovávať, pokiaľ to nevyžadujú miestne záväzné právne predpisy. Niektoré informácie však môžu byť uchované v neodvolateľnej anonymizovanej podobe na účely štatistiky.

8. Sťažnosti

Sťažnosti je potrebné podávať priamo the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic

 

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovak Republic

 

Secretariat: +421/2/32313214

E-mail: [email protected]

Fax: +421/2/32313234

9. Zmeny tohto vyhlásenia

Spoločnosť Pandora pravidelne kontroluje svoje vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby sme ho aktualizovali a dodržiavali princípy ochrany osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže z času na čas zmeniť, aby sme udržali tempo s novým vývojom a príležitosťami týkajúcimi sa internetu a naďalej dodržiavali príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Akékoľvek zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov, budú zverejnené na tejto stránke a v náležitých prípadoch vám môžu byť oznámené e-mailom.
 

Aktuálna verzia účinná od 5. 6. 2024.