Puncové značky
 

Spoločnosť Pandora Jewelry Slovakia s.r.o. je registrovaná v zozname predajcov na Puncovom úrade SR.

 

 

Nižšie uvádzame slovenské puncové značky a znamienka.